Cobra AV72
180/55 ZR 18 (74W) TL

It was found 8 Motorcycles that can be ausgerästet with this tyre:


Motorcycle brand Model Type
Harley-Davidson VRSCA V-Rod VR1 (02 - 06) V-Rod VRSCA
Harley-Davidson VRSCB V-Rod VR1 (04 - 05) V-Rod VRSCA
Harley-Davidson VRSCD Night Rod VR1 (06 - 07) Night Rod VRSCD
Harley-Davidson VRSCD Night Rod VR1 (08) Night Rod VRSCD
Harley-Davidson VRSCR Street Rod VR2 (06 - 08) Street Rod VRSCR
Honda CB 1000 F SC 30 (93 - 96)
Honda CB 1000 F SC 30 (93 - 96)
Victory Vegas V/K